Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 397 )

hagel, ja dat meer is , byna zonder enig tydverzuim.

Schout.

Ik begryp dat uw manier van denken in

veele fteek kan houden doch wierd die in alles gevolgd , dan zouden de Liefhebbers van de jacht ook niets voor hun vermaak overhouden; want gy zoudt in eens al het grof wild en de konynen willen verdelgen , en dan zou 'er. voor hen niets als de hazen en pstryzen overfchieten. Dit immers zou te fober zyn, voor het groot aantal der gequalificeerden en der genen die ene permisfie bekomen. En waar zouden den Heer Luitenant Houtvester , met zyne fuppoosten dan boetens van kunnen bekomen ?

J a n.

Hoor myn Heer de Schout , laten wy daar van zwygen ; want dan doen zich zo veele aanmerkingen op, dat wy 'er beiden ons middagmaal aan zouden moeten verpraten. r

Dd S Schout.

Sluiten