Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 399 ) BRIEF

aan den

STAATSMAN.

Mïn Heer den Staatsman.

CjTy bedriegt u myn Heer! indien gy « verbeeld , geJyk ik uit uwe kaste geëerde befpeur, dat wy in deze Provintie ftil zouden zitten, en het verder handhaven onzer rechten en privilegiën die verwaarloosd en in het vergeetboek geraakt waren , beginnen uit het oog te verliezen. Het is waar, wy zullen enen fterken tegenftand te overwinnen hebben, doch aanhoudende en gepaste middelen zyn ten Iaatfien in ftaat, om ons dat gene té doen erlangen , het welk ons wettig toekomt. Evenwel, ik wil het niet ontveinfui^, lchoon het deze Provintie ge'ukt is, zelfs boven foromige andere, de eernaam van Vaderland en vryheid'ievend weg te dragen , finert het my , dat deze Stadt en zelfs het. corps waar toe ik behoor, d'iar.op menigwerf zo weinig gerechte aan/braak heeft ; ja dat wy, in plaatze van te vorderen, byna agteruit gaan.

Staatsm. Aug, Ee m

Sluiten