Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-MS )

-provifiorteele voordeelen en grote voordelen kunnen genieten gedurende dien tyd.

. Door deze voordelen verftaan wy dien van Koophandel, te weeren, de uitbreiding onzer Scheepsvaart en negotie, en de verkleining van die van Engeland , welke natuurlyk het gevolg moeft zyn der onafhanklykheid van N. America. Ons belang nu vorderende Engeland afbreuk te doen om dat het ons afbreuk deed, was het dan zo dwaas te yveren voor een zaak daar toe ftrekkende, al ware het zelfs dat die niet beftendig van duur moeft zyn. Zonder de onafhanklykheid van America konden wy de vrugten niet plukken van een traótaat van Koophandel, en deze vrugten behoeven wy niet te zeafgen, dat altoos in de eerfte jaren de grootfte zyn. Zo lang nu America gèlyk actueel vereend blyft, hebben wy ten minften de zekerheid die voordelen te kunnen genieten, aangez.en het trackat met het lichaam der dertien veteenigde Staten aangegaan. Al ware het nu, dat het allerzekerdst was, dat naar verloop van eenigen tyd frei tien of twintig jaren, America verdeeld en oneens gerakende , dit traótaat daar door gealtereerd wierd, zou het dan nog niet dwaas zyn, inmiddels van die voordelen niet te hebben willenprorlteeren en zulk; niet kunnende plaats hebben , als door middel van de onafhanklykheid van America , was het dan zo Staatsm. Aug. Ff dwaas

Sluiten