Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS

VOOR UTRECHTS

BURGEREN.

JOaar Jfl veele Provintien verfcheide S'eëen bezig zyn, en zuiks met eenen goeden uitflag , hunne oude rechten wederom in volle kragt te he.Hellen, is het ètö£èVma$ë te verwonderen , dat men 'er in de Stade van Utrecht en de kleindere Steden der Provintie ook niet bedagt is en dat men 'er, zo wel als elders het ftuk der recommandatien niet nauwer inziet.

Daar zyn weinige Republieken , weinige Steden geweest , waar in de Democratie zo' zeer voorheen haar macht geoeffend heeft dan in Utrecht, 't welk den toon gaf en in zekeren zin den wet vopjfchreef , aan de. overige Steden. Heden , zich beroemende op de voorrechten der Republicqkemfche regeringsform en 't genot eer Evangeiifche vryheid , is die Stadt nog verre van de voordelen te kennen, welke zy onder eén Bisfchop fcu de flaverny der Roomfche Kerk deeiagtig past

Ff a Wel

Sluiten