Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 437 >

,y Zy heeft hem , tot een ftraf der volkert

„ Jn 'sHemels grimmigheid, gebaard! ,, De fnoodfte geest uit 's afgronds kolken.

Zal hem geleiden op deze aard! „ Hy zal zyn Vaderland verraden!

„ De Vryheid trappen op de borst! „ Geen goud zal ooit zyn ziel verzaden,

„ Die (leeds naar meerder fchatten dorft! „ Hy zal, kan 'tflegts zyn hebluft voeden,

,, Een vuige flaaf der Vorften zyn! ,, Waar hy onfchuldigen ziet bloeden,

„ Daar zal zyn vreugd en wellust zyn! „ Zyn gantfche Ziel zal valscheid wezen!

„ Zyn mond een Kerker vol bedrog! „ Zyn helfche ziel zal niemant vrezen;

„ Steeds juichend denken:werkenog!.... j> Gy zoudt vergeefsch zyn werking ftooren 5

„ Vergeefsch is hier een forsch geweld!

Tot ramp voor 't Vaderland geboren,

„ Is hy ten vloek des Volks gefteld!'' Verrader! Monfter! Vloek der Aarde

Vernedrend fchepfel der Natuur! Gods wraak, die u tot heden fpaarde,

Verdelgd u eens door 'sHemels vuur!....

Maar

Sluiten