Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 442 )

3) Dat in Huizen, alwaar menfehen zyn , aan zodanige ziektens laboreerende , de rynheid en zuivering , zoo in ais buitens Huis , op alle mooglyke wyze, allernauwkeurigst zal moeten in agt genomen worden ; als door het fchoon en zindelyk houden van de Floer en Wanden , aanfteken van reukwerken , kooken en doen uitwaasfemen van Azyn als anders"*; ook dat de ftoffe en vuiligheid ten eerften zal moeten worden uitgeworpen , niet op de ftraat of in de gooten, maar in of agter de huizen en diep onder de aarde, of met zand zal moeten worden bedekt.

4) Dat de lyken der lyderén , welke aan deze ziektens komen te overlyden, met dezelve klederen waar in zy geftorven zyn , zullen moeten worden gekist, en dat

5) Dezelve lyken zonder enige rouwftaatfie zullen worden bygezet en ten grave gebragt , met een kar of wagen, en zulks wel

6) Ten aanzien van die geene , welke overleden zyn aan de Dyfentery of Roode Loop , binnen vierentwintig uren na derzelver overlyden.

7) Dat het beddegoed , waarop een zieke gelegen heeft, niet- door een gezonde be-

fla-

Sluiten