Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45S )

ven, even zo min als in dit Jagtfaifoen, en ben dus gepriveerd geworden van dat weinige wild , 't welk ik in vorige jaren nog eens op myn tafel kreeg : en 'er zyn 'er meer in myn geval.

Gelyk ik ftraks zeide, de Ordonnantie zeker iets goeds voor hebbende , geloof ik nu , dat die bedoeld , rny tegen eene indigestie van de Maag te bevryden ; want , wanneer men eens een lekker beetie onder de neus krygt , waar na men ruim drie vierdendeel van een Jaar moet wagten, over eet men zich fomtyds , waar uit niet zeide eene gevaariyke ja dodelyke ziekte kon ontftaan. Die ongetwyifeid heeft de nadere Ordonnantie of Ampliacie willen verhoeden , en zulks leverd dan ook' een bewys op van verregaande attentie in den opfteller, voor 't behoud van anderen.

Voorts befchouw ik daar in , dat de opHelder een goed economist heeft moeten zyn , en voor gehad heeft aan my en anderen eene ojtgave te befparen , die wy nu gelegenheid hebben moogiyk tot nuttiger eynT dens te hefteden ; want het dienstboden geld dat ik aan de Provintie betaalde, het onderhoud van een enkel hondie, het kruit en loot, beneffens de verteringen van mynen dienaar wanneer hy op de jagt ging ; ailes te famen genomen, beliep nogthans

zo

Sluiten