Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 462 )

AAN DE

GOEDE BURGERY

VAN

WYK by DUURSTEEDEN.

Waarde Burgeren en Landgenooten !

Dikwerf ja daaglyks het genoegen hebben- * de , van my in uwe Stadt midden onder ulieden te bevinden , en waarlyk onverdiende beleefdheden aldaar genietende, kan my, die bovendien de eer geniet, een Edele uwer Provintie te zyn , niet geheel onverfchillig zyn , wat uwlieder geluk en welvaart belangd. Telkens ook , wanneer ik my te uwent bevont , heb ik , fchoon ongemerkt , een aandagtig oog op alles geflagen ; ik za*, ik hoorde , dog zweeg. Thans echter maak ik geen zwarigheid opentlyk tot ulieden te Ipreeken , en myne woorden aan t oordeel van alle weidenkenden te onderwerpen.

Veel-

Sluiten