Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 465 )

eerlvke neeringen * handteeringen of beroepen, Ten tweede > dat gy alles met zuinigheid aanlegge, ten einde de kosten voor de mm vermogende te hoog of te drukkende vallende , By tiaar door niet ten lesten weerhouden worden , hun ondemome taak te voltnycn. Indien gy deeze twee recgelen weet in'agt te neemen, ga dan rustig voort, en HWha#ïH*fi zullen weldra geplaast zyn, onder die van zo veele getrouwe Vaderiandfche Burgeren.

Voorts veroorlooft my het U onder 't oog te brengen, weest altoos indagtig aan 't ware oogmerk van de infteliinge eener gewapende Burgery , onder welkers banieren gy u thans zult gefchaard zien. Jk heb 'er zo even van aangeroerd, dog moet het nogmaals herhalen. Befchouw daar niet in een vermaak aanbrengend tyd verdryf, maar iets edelers en nuttigers. Eene gewapende burgery heeft haar nut en wel voornamcntlyk tot drie hoofd einden, i) Om in gevalle van aanval, daar God ons en uwlieden voor behoede , uwe muren te kunnen verdedigen , terwyl den Krygsman te velde trekt. 2) Om de rust binnen uwe Muren te handhaven , om oplopen , om onftuimigheden te keer te gaan. 3) Om uwe rechten en die uwer Regeerderen te kunnen handhaven , en vooral , om de. ze laasten in al wat zy loflyks ten uwe voordelen zullen beftaan , te flut ten en te fcbra*

gen

Sluiten