Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(469 )

Denkt dat ge allen hebt gezworen' Pal te ftaan voor Land en Stad, Nimmer ga dien Eed verloren Denkt, ei dèrikt, wat die bevat.

Wen, door blakende Oorlogswoede, Hollands vrygevogte Maagd

('tGeen de goede God verhoede!) Eenmaal u om byftand vraagt. <

Zult ge u dan aan haar onttrekken ? . Zult gy dan uw gade en kroost, Niet met uwe vleug'len dekken ? Niet zyn tot haar hulp en trooft ?

Dit kan ik van u niet denken,,*

£<?n regtaardte Batavkr Zal zyn Eed en plicht -niet'krenken

En ftreeft ftaag naar eerlauwrier.

Dan, wat zoude uw byftand baten?

Van vereischte kunde ontbloot Moeft gy laas ! haar hulploos laten ,

Daar uw hart flechts weerftand bood.

Vliegt, ei vliegt dan toch ten wapen!

Daar in te oetTnen zy uwe Eer Bato's krooft fcheen fteeds gefchapen

Om te ftaan in 't krygsgeweer.

Leent

Sluiten