Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat het twede betreft , namentlyk, dat Regenten buiten de Vryheid dezer Stadt woonen , zo betrouwen de Supplianten , dat het ongevoeglyke hier van UEd. Achtbaren ten klaarften zal bekend zyn , als ftrekkende zulks tot merklyk nadeel van de In- en Opgezetenen dezer Stadt , als welke daar zy ichot en lot betalen en alie lasten dragen , ook die welke ftrekken tot de Honoraria hunner Regenten , hier door bet inwonen aan hen zoude kunnen komen ; buiten en behalve, dat het de Supplianten onbillyk voorkomt, dat iemand de voordelen van een Stadt zoude genieten , zonder dat hy mede de lasten helpe dragen.

Öm alle welke voorfchreve redenen, de Supplianten zich keren tot UEdeie Achtbaren , aller ootmoedigst verzoekende , dat UEd. Achtbaren deze der Supplianten billyke bezwaarnisfen ^ zullen gelieven ter herte te nemen , en eerstelyk alle recommandatien hoe genaamd af te fchaffen , als mede de informeele Misüve om recommandatien aan Zyne Doorl. Hoogheid afgezonden, te verklaren voor nul en van geener waarde : en ten anderen , dat UEd. Achtb. zullen gelieven te ordonneren , dat van nu af aan eii voortaan alle Heeren Regenten van de-

Sïaatsm.Oct. LI ze:

Sluiten