Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 493 )

derzelve woonden beftendig niet alleen buiten de Stadt, maar zelfs buiten het Schependom of Stads territoir , zo wy wel onderricht zyn. Den WEgeftr. Heere Burgemeester De Jonkheere, die zederd veele jaren het byzonder geluk gehadt heeft, in deszelfs qualiteit het zo genaamde gulde jaar te hebben , is ons bericht niet binnen hetSchependom te woonen , en de Wel Edele Geftrenge Heeren Regeerderen , Plukker en Kurtius, woonen beiden in het Graaffchap Buuren , een vreemd territoir, geen betrekkinge , althans onmiddelyk hebbende tot het provintiaal veel min Stads grondgebiedt. Nogthans zyn wy teffens bericht dat de middelfte der opgemelde Regenten , zich nimmer hoe zeer ook verre af woonende , geabfenteerd heeft van de vergaderingen over al het gerelateerde gehouden zynde, en niet ongenegen fchynt, conform het verzoek der Burgeren en befluit zyner Mederegeerderen , zich binnen de Stadt waar over hy als Regeerder en Burgervader gefteld is, te neder te zetten ; terwyl wy geen ogenblik twyffclen , of de twee andere opgemelde Heeren Regeerderen , zullen in deze zich ook conformeer en.

De gedecerneerde Commïsfie des anderen daags naar s'Hage vertrokken zynde , heeft het geluk gehad zeer fpoedig by zyne Door.ugugfte Hoogheid ter gehoor te kunnen to?Ll 4 ge-

Sluiten