Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

deszeifs huis convoieerden , en ter meerdere zekerheid van deszeifs perfoon als ter voorkominge van desordres, -gedurende den gantfchen nacht met een1 wacht bewaakt hebben. Zie daar wederom twee voorvallen , waar uit de noodzaaklykheid en nnttigheid ener gewapende Burgery ten duide'ykfte bewezen wordt! Wie toch zyn nader om hunne Regeerderen te befchermen , om rust en veiligheid te helpen handhaven , om alle oploop of ongevallen voor te komen , dan de Schutteryen der Steden, in welken geene militairen in bezettingen leggen ? En dan zelfs , zyn de Schutteryen niet natuurlyker wyze de eerften , die daar toe verplicht zyn , als onwederfpreeklyk het meeste belang 'er by hebbende ?

Wy kunnen niet afzyn by deze te melden, dat op ons gegevene berichten van liecen des kundig, en in den krygsdienst oudgeworden, 'er by gedisciplineerde Militairen geen meerdere fubordinatie plaats heeft kunnen hebben , als in deze by de Wykfcbe Schutteren is in acht genomen : eene zaak zekerlyk wel van dezelve .te verwagten , doch niet altoos gemaklyk naar te komen, wanneer men door verval der Schuttery daar aan ongewoon is geworden, en dat bovendien nog niet volledig alles met betrekkinge tot dezelve, openen geregelden voet gebragt is.

Al-

Sluiten