Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 537 )

deel uwegunften uit aan oorfpronklyke land* zaten ; en geloof my , dan zal zeer fpoedig het vuur van liefde *t geen voorheen zo fterk brande , wederom gloeijen en op Zvn felst branden.

Champipi. Ach! mogt dit waar zyn!

Chinki

Daar aan twyffel ik geen ogenblik. De Chmezen kennen de groote veWineen

Tvn InTnnT J°°r0^ veffchu^gd* zyn , en hun hart is veel te gevoed om die met in u te belonen. Dog ...i

Ch aimpipj.

Wat meent gy daar mede ?

Chinki.

Stel dan ook uw enig vertrouwen in hehV gaa enig te rade met de aanzienlvfrn? ' Chineefche Mandaryns , en "KLUWer nientlyk met de zodanigen , dfe bT™' heele Natie geliefkoosd w0'den 1 f ^' ge zyn. Vertrouw aZ . en ln ^"nwe VyandlriTvn 1 ^ Verre van oprechtte7 ^ '

vrienden zy,

zoe*

Sluiten