Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 540 >

bruik ontnomen ? Zo lang iemand van iets dat hem ter leen gegeven is , geen verkeerd gebruik maakt , valt het hard dat men hem zulks terug vraagt , of om beeter te zeggen , dat men het hem onverwagt opzegt en afneemt,

Chinki.

Gy zoud daar uit dan. willen befluiten , dat men u van verkeerd gebruik verdagt hield , om dat men het u afnam ?

Champipi.

Ja zeeker ! en dat treft my het meeste. Ik mag als een mensch zynde , die dus geen volmaaktheid kend even zo min als an* deren » hier of daar al eens gefaald hebben, dog nimmer deed ik het opzettelyk en met beraade zinnen ; in tegendeel , ik maakte daar gebruik van , zodanig als ik in gemoede dagt best te ftrekken , tot welzyn van het Chineefche Ryk.

Chinki.

Neen Champipi,!, men kend uwen goeden imborst , en daar is geen een Chinees die u ooit zou willen verdenken , met opzet eenig misbruik te hebben willen maken , van die befehikkingen welke men u overliet.

. Maar

Sluiten