Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 545 )

G'HAMPÏPr.

Indien dit d'eenige reede was van 't leed dat my aangedaan word , ik zou het kunnen toeftemmen.

Chinki.

Geloof my Vorst ! mynes oordeel» fcyn alle die onaangename bemoeijingen, waar over gy aandoeningen in uwe ziel ontwaar worde , enig en alleen daar aan te duiden. Dog veroorloof my te zeggen , het geen u wedervaard, noemt gy leed. Ach grote Keizer! wie doet u eenig leed ? Wie zou u willen of durven befnoeijen in die rechten , welke de geheele Chineefche Natie door hunne representanten u plechtigst bezworen heeft ? Neen Champipi ! geen een is 'er, die op zodanig eene onderneming bedagt is. Maar wanneer iemand iets wederneemt , 't geen hy ter leen gaf , kan dat leed genoemd worden.

Champipi.

In den ftrikften zin genomen , neen ! Nogthans het is niet befcheiden.

Chinki.

In het gebruik maken van zyne rechten, Pp 4 voor-»

Sluiten