Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(55i )

's Volks oppermagt. te zaam genomen; Een Staatsvorm, die geen leed doet fchromenji Waar 'tbillykst recht,geen Heerschzugtf, gelde Een recht, waar voor geweld moet zwichten Daar 't elk befchut op 't fpoor der plichten, Met zelfverdediging verzeld.

Dat (mogt Gods milde gunst dit fchenken?) Men, zonder 's naastens recht teikrenken , De vrugten fmaak', door vlyt geplukt, God dien', naar 't voörfchrift van 't geweten, Mishandling ducht', noch de yzerren keten, Die de oefning onzer rechten drukt.

Zie daar 't verheven doel der Vryheid, Dié 't hart vereedlende ons met blyheid In't plrchtfpoor, onbefchroomd doet gaan, En, daar zy niemands recht laat dwingen, Dus nimmer een der S te welingen, Een dwingend onrecht toe kan ftaan.

Laat, woest of trotsch, uit drift geboren,

Losbandigheid de rust verftoren,

Het heil beftormen van den Staat;

Zy weigre, in 't hollend toomloos rennen,

Bezworen plicht of recht te erkennen,

't Is Vryheid, die haar tegengaat.

Ja

Sluiten