Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5<5Ó )

faun geld in willen plaatfen , of zeggen wy liever , willen wagen.

Het beste middel daar bet Britfche Ministerie en Parlement zich van b^ienen kan , om het nationaal crediet te herftellen , is •> aan in en uitiander een vertrouwen in te boe-? zemen ? omtrent de finantiele operaticn , en daar toe Worden twee hoofdzaken gevorderd ; eerftclvk de uitgaven zxlanig te bekrimpen en te regelen , dat dezelve d' inkomlten niet te boven gaan , ten tweede enig beftendig fonds of middel van finantie uit te vinden , waar uit jaarlyks iets yan de nationale fchuld kan afgelost worden. Door middel van deze beide zaken > een ieder zich overtuigd houdende 5 dat de finanrien op eenen geregelden voet zyn , dat de huishouding gefchikt is en wel beftierd wordt ; dat 'er geen vrees meer overblyfe voor ophouding van het betalen der intresfen , en dat men die altoos regulier gelyk tot dusverre , zal kunnen ontvangen ; dan daadlyk zal het algemeen crediet herfteld rakende de fondfen van 't zelfs ryzen , daar in tegendeel , dezelve zo laag blyvende of nog meer dalende , 'er voor groot Brittanien de naedeliglte gevolgen uit te wagten ftaan.

Dog zal men zeggen , deeze twee middelen zyn ongetwyffeid zeer goed , maar ftoe die werkftellig te maken ? Dat men ons

ver*

Sluiten