Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 575 )

Wat zal Engeland al anders doen kunnen^ dan deeze eisfehen in te willigen, indien het de pas geëindigde Noord-Americaanfche oorlog , niet eerstdaa'gsch in enen Ierfchen wil vernieuwd zien. Wel is waar, het zou middelen van geweld kunnen gebruiken, om de leren tot onderwerping 'te dwingen , en zich te dien einde kunnen bedienen van dé macht die het noch in handen heeft; maar Wat zal die uitvoeren, tegen tachtig duizend weerbare , gedisciplineerde en gewapende vrywiliigers, wier getal daaglyks zou toehemen, en die 't zy direct of indirect overvloedig hulp en byftand van elders zouden bekomen ? En wat zouden 'er de akelige gevolgen niet van zyn !

Dat men maar eens zyne aandagt vestige op de befluiten of refolutien genomen , by die zelfde vrywiliigers van Ulfter, in ene Vergadering door hunne gecommitteerde op 't emHe der afgeloope maand gehouden , te Dugannon ! Zie hier derzelver. korten inhoud , a's wel waardig hier geplaatst te 'worden.

„ Eerftelyk is met eenparigheid van ftemmen befloten , dat de vryheid een aange» boore en onwrikbaar reoit der Ieren en ,. 1'; - en is, waarvan geen macht op aarde, »' veel min ene gedelegeerde macht het recht ;> heeft hen te mogen beroven."

„ Ten

Sluiten