Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 593 >

Waar heen? Verbasterde Bataaven » Van waar dit onbezonnen draaven ? Weêrhoudt uw heilloos' moordge. . fchreeuwl ——* De laaste Naneef zal noch yzeh ; Het hair :zal hem te berge ryzen , By 't hooren-leezen* van de gruw'len deczer

Eeuwf

Bedwing uw handt, ö fnoode Fielen ! Van deeze Braaven dus te ontzielen ...» Maar , neen ! uw hart heeft geert gevoel. ——

Ach , God f kunt gy dit dan gedoogen ? Treft dan die fchouwfpel niet uw 00-

gen ? .

Staa op , 6 wraak 1. ea ftort dit Volk , in s'afgronds poel !

Maar, neen! 't zyn Hechts gehuurde flaa_. , ven ,

Die , om een hand vol goud öf gaaven, Dus moorden, met een woest geweld; Zich zeiven ramp op rampen brouwen , 't Geen hen , maar veel te laat zal rouwen ....

Als zy hua' handen zien met ketenen gekneld.

Paf

Sluiten