Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 596 y

ftellen der zo ten agteren zynde finantien van dc Compagnie. Anderen in tegendeel, befchouwen het als een nuttigst voorftel, waar van een gewenscht effect te wagcen was , indien het ter uitvoer gebragt is-

Het eerfte aanbelangende , als of zulks niet zoude ftrooken met den aard en Conftitutie der Compagnie , dit kunnen wy met hen niet inftemmen. Het is immers van H. H. Mogende , van den Souverein , dat de Compagnie haar Octroi verkrygd en zulks telkens maar voor een bepaalden tyd , moetende zy dan by expiratie van dien om vernieuwing verzoeken. Zou nu een Lighaam enig door vergunning van de Overheid beftaande en telkens derzelver befcherming genietende , zich kunnen onttrekken aan een onderzoek? van weege die Overheid, omtrent de beste middelen , ten eynde dat Lighaan tot ftand te houden ? Neen zeker ! en in • dien het zich daar tegen volftrektelyk wilde verzetten, zon de Overheid immers het recht hebben, om by expiratie van het Octroy , of de vernieuwing van 't zelve te weigeren , of wel , dair by te ftipuleeren ; dat 'gr ten allen tyde van weege haar Commis* farisfen zullen kunnen aangefteld worden, ten einde de directie der Compagnie in te zien , gaade te flaan , en daar 't nodig is te corrigeeren.

■ Het

Sluiten