Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dat hy wel eens groote winffen doeti door artikels in rcekenirig te brengen, di© bezwaarlyk in de Magazynen zouden te vinden zyn.

Wy zullen ons niet wyder inlaaten in 't verhaal der kunstgreepen welken men zegt , dat door de verdere dienaren der Compagnie by de hand genomen worden , om fpoedig eene goede fomme gelds by een te verzamelen. Zo als de meester is , zo ook is de knegt , zegt het fpreekwoord , en het u ügc te befeffn , 'dat [de mindere- zien naar den meerderen reegeld. Wy befluiten des onze redeneeringen over dit onderwerp met de woorden van zeeker fchryver , die den toeftend der Compagnie van naeby zo het fchynt kennende nae de gebreeken aangetoond te hebben , reeds over enige jaeren een middel van redres voorfloeg.

Men diende , zeidehy., uit Europa j, naar d'lndien te zenden , een Commis„ faris en vyf Raaden , lieden van eer , „ en op welkers goede trouwe men vylig t, kon berusten ; voorzien met de no.iige „ macht, Deezen moesten aan alie de Comj, pagnies Dienaren die groote rykdommen 3, bezaten reekenfchap doen geeven , op „ wat manier zy daar aan gekomen zyn , „ en wanneer iemant overtuigd wierd die » op ene ongeoorloofde wyze gekregen te Vv 3 „ heb*.

Sluiten