Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 629 )

komst met Rusland ; om daar door de diverfie te groter en efficacieufer te maken.

Beide de Keizer en Czarinne worden ook piet weinig weerhouden , door dien die onderneming niet zeer naar den fmaak van enige Mogentheden inzonderheid van Vrankryk is * 't welk van meer dan anderhalve eeuw en langer nauw verhonden is geweest met de Porte, de grootfte invloed op den Divan heeft, en niet gaarne zou zien , dat een gedeelte van het Turkfche gebied in andere hand .-n kwam. Vrankryk heeft daar te veel belans hy, van wege zyn Koopnandel, en reeds op "ene indirecte wyze de Porte byftand biedende, is het niet buiten de mooglykheid dat het zulks in gevalle van oorlog, opentlyk doen zoude. Dit vermoedelyk zal Rusland tot vreedzamer gevoelens overhalen, ende winter toch geen tyd zynde om enige krygsverrigtingen van aanbelang uit te voeren, zullen de onderhandelingen veelligt alles tot beflag brengen, en de voortduring der vrede 'bevestigen.

Niet denkclyk ook is het, dat Rusland lange in een rustig bezit van de Crim zal blyven, 'want, indien de verhalen omtrent de grote emigratien aldaar waarheid zyn, moet men er uit befluiten, dat de Bewoners geenfints re vreden zyn , onder het gezag en de dominatie van de Czarinne te ftaan. De vrees en overmacht mag hen voor een tyd in bedwang en ontzag hoaden, doch allengskens zullen zy naar Xx% bun-

Sluiten