Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 635 )

In veele fleeden heeft het confbn plaats, dat de Hoofdmannen der Burger Compagnien Lieden uit de regeerig moeten zyn , en onder anderen m Utrecht, alwaar de Burgery haere rechten heeft leeren kennen. Zy hééft zich daar tegen niet verzet , maar in tegendeel door het doen van den Eed op het nieuwe reglement , zulks bekragtigd. Waarom zou dan 't geen t'Utrecht en elders goed is, tot Wyk by Duurftede kwaad zyn. Ach Burgers dezer laatftgenoemde Stadt, denkt gy dan meer doorzigt en verftand te bezitten , dan zo veele Utrechtfche Burgeren.

_ Art. 8. Zegt onder onderen ; dat de verkiezing van Sergeanten en Corporaals zal geichieden door den krygsraad , en dat memant dan om voldoende redenen zal mogen weigeren die bedieninge aan te nemen op poene van verlies van Burgerregt of anderfints naar bevind van zaken gemuliceerd te worden. Dit is de Burgery niet naar den zin , maar zy begeerd dat het niemant altoos vry zal ftaan , zodanige bedieninge re weigeren j zonder enige reden te geeven. Al wederom een fraay ftukje ! Men oordeeld zich we/ verplicht Schutter te zyn , dog den post van Onder- officier te bekleden daar toe oordeeld men zich ongehou den. Dit ftryd tegen malkanderen. He> is een plicht die ieder Schutter aan zyn Corps even zo zeer verichuldigd is, als dat Xx 5 hy

Sluiten