Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 642 )

land te onredelyk is, en dus altoos een hartelyk woord tot aandrang kan fpreken.

En wat zou 'er het gevolg van wezen , indien de onderhandelingen afgebroken wordende en de wapenflilftand ophoudende , de oorlog op nieuw moeft voortgezet worden ? Denklyk zou het zelfde wederom gebeuren 't geen by de oorlog? declaratie gebeurd is, namentlyk ; Engeland zou van zyne nog aanzienelyke en voorhande zynde macht, andermaal gebruik maken , om zonder veel morgenfpraak alle onze Koopvaardy Schepen die nu in veiligheid en op goed vertrouwen af varen , binnen weinige dagen andermaal weg te nemen j want wat reden zou 'er tog zyn om iets anders te verwagten van eene Mogentheid , die tegen de goede trouwe aan en de duidelyke letter der Tractaten , den beftemden tyd tot het beginnen der feytelykheden na het verklaren van oorlog niet in agt neemt , en niet alleen daadlyk ja by verrasfing aanvalt, maar zelfs niet vry is van 't verwyt , dat hy reeds lange voor de oorlogs declaratie ordre gegeven hadt, om ons aan te taften.

Om het een en ander dierhalve voorte kom en, geloven wy dat 'sLands Hoge Machten niet beeter kunnen doen, dan op het voortduuren en eindigen der onderhandelingen te Parys te

bly-

Sluiten