Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tosten yorderd en gereed is, de voor ons heroverde of in bewaringe genomen buitenlandfche bezittingen aan de Republiek over te geeven, is deeze dierhalven bevryd van 't betalen eener aanzienlyke fomme , en dus daardoor pet betrekkinge toe Vrankryk van toeftand verbeeterd»

Zelden word 'er van particulier tot particulier , laat ftaan van Mogentheid .tot Mogentheid eene dienst bewezen , welke den dienstbewyzende niet eenige invloed geeft, op het gedrag en de handelingemvan den geenen die den dienst genoten heeft jj en niet zonder reeden; dewyl altoos dees onder zeekere verplichtingen van erkentenis en dankbaarheid legt of gebragt word. Vrankryk heeft door de aan ons böweezen dienften eene merklyke invloed op de Republiek gekregen, dog, hoe zeer die ook tot zeekere graad zyn nut moge hebben en reeds gehad heeft, geeven wy in bedehkinge , of die ook niet wel te groot en te verre gasnae zoude kunnen worden. Voorheen was Engeland in de posfesfie dier invloed, en men heeft ondervonden van wat gevolg die was. Dat men dit dierhalve indagtig zy, en zich in 't zelfde gevaar van de kant van Vrankryk niet fteeke. Tusfchen twee uiterften is een middelweg.

De neigingen by veelen fchynt daar henen te hellen, om een defenfief Tractaat

nét

Sluiten