Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

zeekere zeldzame publieke verpagtinge van een Se.' creet. 309.

BRIEF van Traje&inus, over de jagt. 523. answoord ter betoging dar ongerymdheid van het Stichtfche Jagtreglement. 527.

BURGERLYKE verdeeldheden. Onzydige en gefchiedkundige aanmerkingen over dezelven; vooral over de wyze waarop het gemeen in dezelve deel neemt en veeltyds misleid wordt j alles met voorbeelden opgehelderd. 107. en volg.

C.

CATO BELGICO. Brief van denzelve, tot betogin.

ge der noodzaaklykbeid , dut een Volk altoos op. lettend moet zyn tegen overheerfching, en nooit genoeg kan waken, tegen al dat naar indragt van macht zweemd. Alles met voorbeelden uit d'oud» en nieuwe gefchiedenisfen opgehelderd. 271.

GELDERLAND. Refolutie van de Arnhemfche gezwore Gemeente, ter herftel hunner regten in d\aanftelling van regeuten, enz. 338,

GEWAPENDE BURGERY. Betoging van deszeifs nut, dog teffens regelen dien aangaande in agt te neemen. 380.

GROOT-BR1TTANJE. Beredeneerd verflag van deszelfs tegenwoordige toeftand, die allerhaglyks is, en middelen van herftel. 535.

GROOTBRITTANJE. Breedvoerige aanmerkingen over 't zelve. 157. uitgeputheid. 159. t'onvredendheid der Vlotelingen. 160. Heeft geen vrienden, irji. Is dus zo eene gedugte Mogentgeid niet meer als voorheen. 162.

GUARNIZOENEN. Bedenkingen over d'al of niet bevoegdheid om 't zelve te weigeren in te neemen. 287.

G.

H.

Sluiten