Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm INLEIDING.

dant van het eiland Bourbon, ontzag nöeh moeite noch koste, om. den Heer de Commercon gelegenheid te geven dezen Vefuvius, zo nabij mogelijk, te naderen en des. zelfs uitwerkzelen te onderzoeken. Hij deed meer, hij verzei de den Natuuronderzoeker, en deze uitftekende ijver in eenen Beftuurder verdient gewis de erkentenis der zulken, die de wetenfchappen beoeffenen, en in derzelver opbouw belang ftellen.

De toegangen tot dezen berg zijn moeilijk; het land is brandend en woest tot meer dan zes mijlen in de rondte. Hoopen van asch, lava, en andere uitwerpzels , maken de nadering zeer bezwaarlijk en gevaarlijk. Men moet gunftig weder en een onbewolkte lucht waarnemen, om den mond van dezen vuurgloed te befchouwen; want een weinig regen is in ftaat om uitbarftingen te veroorzaaken, en men zou met het leven de onvoorzigtigheid boeten van deze onderneming bij ongeftadig weder te doen. Het is een majestieus en geducht toneel, dezen berg in uitbersting te zien; de befchouwing van deze

on»

Sluiten