Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ INLEIDING.

neder te zetten, alwaar de lucht zeer gezond is.

' Het was in het jaar 1664, dat zij dit voornemen ter uitvoer bragten. Zij hadden de wijze voorzorg van fchaapen, koeijen en eenen jongen ftier mede te voeren.

De grond was te voren onbewoond en oo> bebouwd, maar de kust was vischrijk, en het land overdekt met fchildpadden van eene buitengewoone grootte. In den eerften tijd leefden de colonisten van visfchen, fchildpadden , rijst, aardappelen en eene zekere indiaanfche broodplant (*). Zij hadden onderling het gebruik van rundvleesch verboden, om dat zij het grootfte belang in hec behoud van hunne kleine kudde hadden.

Toen het jaargetijde gunftig werd, plantte men 'er fuiker-rotting, en men zaaide 'er graanen. De eerfte inoogftingen gingen de verwagting te boven, en weldra was het goe4 gevolg der volkplanting niet meer twijffelr

ach-

f*) Tgname.

Sluiten