Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xtz INLEIDING.

hun onderhoud, door een goeden landbouw, de hoofdbron en de medgezel van alle rijkdommen , bedachten zij dat de Koffij, in vervolg van tijd, tusfchen hun eiland en Europa een tak van handel konde worden; zij deden in 1718 van Mokka en Oudan jonge planten van Koffijboomen komen. De eilanders bedrogen zich niet in hunne verwagting. Deze fpruiten, met zorg geplant en met vlijt aangekweekt, gaven in weinig jaaren eenen rijkdom van deze vrugt; en het eiland Bourbon werd voor de Oostindifche Maatfchappij eene aanmerklijke handelplaats.

Terwijl de kleine franfche vólkplanting op het eiland Bourbon dus in voorfpoedtoenam, was die der Hollanders, op het eiland van Frankrijk gefticht, in kommer en kwijning. Het is mij onbekend waarom de Hollanders zich in dit eiland, dat zij Mauritius noemden, nedergezet hebben. Ik weet alleenlijk dat zij 'er zich beklaagden over het ongemak dat hen de muizen en ratten aandeden. Zij kozen in 1712 de partij van deze geheele volkplanting op het eiland Mauritius te ontruimen,

Sluiten