Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv INLEIDING*

der, als op de reis een handig zeeman was. Men is aan hem, en aan niemand anders, de hospitalen, de bruggen en de magazijnen verfchuldigd. Kortom,al het nuttige, wat nog heden ten dage beitaat, is het werk van dezen te recht beroemden man: la Bourdonnais had genoegzaam uitgeftrekte kundigheden in die werktuiglijke wetenfchappen, welke het meeste tot onze behoeften van dienst zijn. Dikwerf zag men hem, bij het opkomen van den dageraad j aan het hoofd der arbeiders, met den kruiwagen rijden, het truweel en den pasfer gebruiken , met het enkele oog* merk, om de voordeelen en de bewerking van alles in de kleenfte bijzonderheden te leeren kennen, en ten algemeenen nutte aan te wenden. Na het voorbeeld, door hem zelfs gegeven , was het moeilijk dat iemand zich durfde onttrekken, om uit al zijn vermogen aan de bevordering der algemeene zaak mede te werken. — Alles wat hij ontworp, alles wat hij ondernam ten nutte der volkplanting, had ook, door deze zijne handelwijze, geduurende twaalf jaaren dat zijn beltuur duurde, het

bes«

Sluiten