Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xtï

nepmiddel was; maar het was hoog tijd dit Middel te werk te (tellen. De Heer Poivre was, op dit ijd lip, Intendant van de eilanden van Frankrijk en Bourbon. Dees achtingwaardige man, kennende alle voordeden des ontwerps van den Heer de ïromelin, be« gaf zich naar den Heer de Steinaure, een Officier, algemeen geacht om zijne bekwaamheden en deugden en die den post van Gouverneur waarnam, om uit naam de Volkplanting, aan den Hertog de Praslin, destijdsMinister der Marine, te verzoeken, de prompte uitvoering van een plan, dat aan het eiland van Frankrijk eene veilige haven zoude ge.' ven, waar de fchepen zeker tegen de ftormen zouden zijn.

Zodra tot den arbeid aan deze verbetering fcevel kwam , bevlijtigde zich de Heer de Tromelin terftond, om de watervallen af te leiden , door dijken en kanaalen, die dienden om de menigte waters te verzamelen en het naar zee te leiden, agter om het eiland, naar de Tonnelier, in eene plaats waar de ontlastingen geen het minste nadeel konden doen.

** a Dit

Sluiten