Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. *T9

I

pitein te bewegen. Wij moesten den volkomen zonnenondergang afwagten: de lucht was geheel helder; maar de kwik zonk tot in de buis van den barometer: de avond was fchoon. De Kapitein van de haven , die langen tijd op oostindifche fchepen gediend had, verliet ons, zeer vergenoegd en volkomen verzekerd tegen de rampen, door welke hij bedreigd werdt; hij dacht ons in verlegenheid gebragt te hebben over ons belang ftellen in de verandering van een weerglas. Zeldzaam zal men de halftarrigheid verwinnen van een' man, die, niet dan de praktijk van zijne zaak kennende, beheerscht wordt door het vooroordeel, dat de theorie volftrekt nutloos is. Dit foort van menfchen is, ongelukkig, niet dan al te talrijk; en gewisfelijk, zij die 'er zich op toeleiden, om aan te toonen dat zulke onkundige en bevooroordeelde bevelhebbers altoos onheilen veroorzaakt hebben en nog daaglijks veroorzaken , zouden aan de menschheid eenen we-1 menlijken dienst doen. De orkaan begon ten zeven uuren des ** $ avonds,

Sluiten