Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIEN. 5

Maar aan deeze waarlijk 'Schilderachtige doelt vreeslijke voorwerpen volgen altoos veldgezichten , aangenaame heuvels, dalen, in welke de voortteeling der planten nimmer doordeonge. fteldheid en de wisfelvalligheden der jaargetijden verhinderd word. Het oog befchouwd met genoegen die uitgeftrekte Savannes, welke talrijke kudde runderen en woldieren voeden. De rijst en aardappel-velden leveren ook nog een fchouwtoneel op, het welk ten hoogden belangrijk is. Men ziet eenen bloeiëndenlandbouw,van welken de natuur bijnaar alleen alle de onkosten draagt. De gelukkige bewooners van Madagascar bevogtigen het aardrijk niet met hun zweet, zij bewegen het nauwlijks met het houweel, en dees landbouw voldoet. Zij maaken, op kleene afftanden, gaten waarin zij eenige graanen rijst werpen, die zij door middël van den voet met aarden overdekken : maar het geen de buitengemeene vruchtbaarheid van den grond klaar bewijst, is dat een land , dus bezaaid zijnde, honderd voor één voortbrengt.

De bosfchen leveren eene verwonderlijke verfcheidenheid van zeer fchoone boomen op, als palmboomen van alle foorten, verwhout-boomen , ebbenhoutboomen, leedjes - rottingboomen van eene verbazende dikte, en Oranje en Ci. troenboomen.

Het hout, het welk tot de bouwing en het mastwerk der Schepen kan dienen, is 'er nïet A 3 min-

Sluiten