Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIÉ'N. af

kanten bewoonen. De rivieren leveren ook goede paaling en harders, uit zoet water, die verre boven de zeeharders te verkiezen zijn. Men vind aan deeze kust verfcheiden foorten van visfchen , die men niet waagen moet om te eeten zonder alvorens een ftuk zilvergeld onder hunne tong gelegd te hebben; wanneer het geld zijne koleur verliest en zwart word , zou hij, die van den visch at 'er de jammerlijkfte toevallen van on7 dervinden. Het eskader van den Admiraal Boscawen onderging te Rodriga een aanmerklijk verlies, om dat het deeze nuttige voorzorg niet genomen had.

De Franfchen hebben flegts op het oostelijke gedeelte, van het eiland Madagascar verkeerd. De provintie van Carnosfie, waar het fort Dauphin ligt,is hun wel bekend,gelijk ook die, waar Foulepointe , de baaij van Antongil, en het eiland van Nosfi- Hijbrahim gelegen is.

B3

VAN

Sluiten