Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTIND1ËN. a?

het eerfte, maar zijn ten hoogften bevreesd voor het tweede. Zij voiharden fteeds in het hunnen eerbied en offerhanden te wijden.

Het eiland Madagascar is zoo nabuurig aan de kust van Afrika, dat het natuurlijk is zijne bevolking aan dat uitgeftrekte land toe te fchrijven; maar alle de gedachten zijn thands zoovermengd, dat men te vergeefsch zou trachten om 'er de onderfcheidenheid van te befchrijven.

Men herkend zeer gemaklijk op dat eiland het foort der wezendlijke negers; dat, het welk van de blanken afkom , is zoo gemaklijk niet te onderfcheiden.

De blanken, die de provintiën van AnosG en Carcanosfi bewoonen, hebben den waan dat zij van Imina, de moeder van Mahomet, afftammen. Zij hebben den naam van Zafferahimini aangenomen. De blanken die Tamatave, Foulepointe » Nosfi-Hibrahim, en de baai van Antongil bewoonen, zijn , de eene van de oude Zeeroovers de andere van de Jooden afkomftig, het is daar» om dat zij zich Zoffé - Hibrahim, dat is te zeggen, afftammelingen van Abraham, doen noemen. Eindlijk is 'er eene derde foort van blanken, die zeggen dat zij door den Kalief van Mekka naar Madagascar gezonden zijn, om de Madagascaren in de geheimen der natuur en in den Mahomettaanfchen godsdienst te onderwijzen. Dees bedriegers hebben zich van de provintie Matanane meester gemaakt, na dat zij 'er de Zafferaminies,

die

Sluiten