Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 REIS DOOR DE

keuze overgelaaten had om Gouverneur van Madagascar te blijven, of om van daar naar Frankrijk weder te keeren , verkoos het laaste : hij fcheepte zich in op la Maria in de maand Februarij 1671. Bij zijne aankomst te Port • Louis, vond hij een Commisfaris, gelast om hem rekenfchap van zijne beftuuring te doen geeven : de Maatfchappij was zeer verbitterd tegen hem. La Haije, met wien hij in onmin was, had hem gelasterd , en de flegtfte dienden bewezen. Schoon de ftem van het algemeen voor Mondevergue was, bukte die dappere officier, die wijslijk geregeerd en den vrede op Madagascar herfteld had> echter onder het gewigt van den invloed zijner tegenpartij , hij ftierf gevangen op het kasteel van Saumur.

La Haije, wiens gezag onbepaald was, befloot om zich van dejopperhoofden, die hem hinderlijk waren, te ontdoen: hij ftelde aan Chamargou en La Cafe voor, om het oorlog aan Dian Ramousftije , die hem geen hulde was komen bewijzen, te verklaaren. Dit opperhoofd was denaaste ge-buur uer Franfchen. Men gelaste hem om ■alle de wapenen, die hij van de Franfchen had, naar de fterkte te doen wederzenden. Men begrijpt dat eene volftrekte weigering fpoedig op doezen eisch volgde. La Haije beval aan Chamargou en aan La Cafe om Dian Ramousfaije in zijn dorp te belegeren: zij hadden onder hunne bevelen zeven honderd Franfchen en zes honderd

Ma.

Sluiten