Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 REIS DOOR DE

mij tot het te zamenftellen der gefchiedenis onzer eerfte bezittingen in het zuidelijk gedeelte van MadagfiH-ar gediend hebben, moet ik vooral een löflijk getuigenis gcevcn van een handfehrift het welk mij duor den ticcre de Maiesterbe ter hand is gefteld.

De lieer Robert was door dc Zeeroovers genomen geworden, die hem naar Madagascar gevoerd hadden. Hij was daar verfcheiden jaaren gebleven, die hij nutiiglijk gebruikt had om de voomaamfte provinticn van dat beroemde eiland te doorreizen, en 'er de voortbrengfelen van te leeren kennen. Het ontwerp van den Heer Robert had ten oogmerk om de rijkdommen die de Zeerovers in het noorden van Madagascar verfpreid hadden, geduurende dat deeze landftrek hen tot eene fch uilplaats gediend had, te verzamelen. Maar dit ontwerp, van het welk de vruchten mooglijk de onkosten niet zouden vergoed hebben, is niet ten uitvoer gebragt. Wij vinden geene aanmerkenswaardige bezittingen meer, dan die welke in deeze laaste tijden van tijd tot tijd gevormd zijn, de eene in het zuidelijk gedeelte door den Heere de Modave, een bekwaam'officier en een fchrander man, de andere in het noordelijk gedeelte door den Grave de Bonowski. Ik was op Pik de France , toen de heer de Modave in 1768 uit naam des Konings de beftuuring der fterkte Dauphins in handen was gaan nemen. De Hertog van Praslin was in

die»

Sluiten