Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keis Door de

daad File de France uit het eerfte oogpunt, etï „ als een middel van ruiling befchouwd , is in „ het minfte niet belangrijk C*3 i het heeft bij„ na niets om aan Europa of Azia te geeven; „ het zou daarenboven zijne vervoerbaare koop„ waaren niet kunnen vermeerderen , dan door * zich op meer belangrijke voorwerpen te be„ paaien; het zou nietsbeduidend voor de zee„ lieden, het zou niets betekenen voor het on„ derhoud der troupen , voor welke dit kleene „ eiland nimmer genoegzaam zou zijn, zelfs dan w niet wanneer zijnen landbouw geheel voor de v graanen en het voedfel aangeleid wierd.

„ V ile de France, reeds zoo afhanglijk door „ de ongenoegzaamheid en de gebreklijkheid van ,8 zijnen oogst en zijne graanen, heeft ook ten

opzichte der fterkte een wezendlijk gebrek: al

de arbeid dier Colonie is aan flaaven opge„ dragen; zijne bevolking is flegt. Gelukkig ^ kunnen alle die gebreken door eene bezitting op „ Madagascar weggenomen worden, en dar» „ word het noodzaakelijk dit te ondernemen.

„ Deeze onderneming fchijnt gemaklijk te zullen w gelukken; de onkosten zullen middelmaatig en w het nut verbazende zijn.

« De

(*) De invoering der fpecerijen, die men aan den icver van derr liter t>oivre verfcbuldigd is, is voortaan een gewigtige tak van den koophandel , die den Heer de Modave in den tijd waar ia lij deeze memorie ftlireef niet bekend zijn geweest.

Sluiten