Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|| REIS DOOR DE

Een zoo gewigtige tak van koophandel is des te minder te verwaarloozen , wijl de Madagascaren van het zuidlijk gedeelte die weten te bereiden en te weeven om 'er kleederen van te maaken.

Ik heb in den omtrek van de baaij van An? tingil vier onderfcheidenene foorten van zijwormen gevonden, die zeer goede zijde geeven.

De Madagascaren duiden die onder de vier volgende benaamingen uit.

De Andévé is een zijworm die bijnaar gelijk is aan die welke in de zuidelijke provinciën van Frankrijk, de fchoonfte zijde geeven.

T)stAndó' vontaqua, een andere zij worm, kleener dan de eerstgenoemde, geeft eene fijnere en al zoo fraaije zijde als die, welke van China komt.

De boom, die Anacau genaamd word, is in zekere getijden van het jaar met kleene zijwormenoverdekt, die, aan draaden hangende, zich aan de bladen en takken van dien boom vasthegten. De zijde welke men van die zijwormen trekt is ongemeen fterk en fijn ; maar om deze te haspelen en tot een goed gebruik te maaken, zou men de zijwormen voor de vuiligheid moeten behoeden, welke van de takken en de bladen valt. Deeze zijwormen zijn onder den naam van de Andd-anacau bekend.

De vierde zoort van zijworm kan niet onthaspeld worden. De Madagascaren noemen dien de Andé - Sar aha ;■ hij heeft den vorm van een

zak,

Sluiten