Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIÈN. 101

pomp, dat den damp ontvangt, te beletten dat het koud worde: het is daarom dat zij de bewerking van den damp boven die van het gewigt der uitwendige lucht verkozen hebben ; en ten einde het infpuitend water de buis niet koud zou maaken door de luchtledigheid te veroorzaaken, hebben zij eene bijzondere pijp gebruikt, die gemeenfchap heeft met de buis, en zij hebben deeze pijp verdikker genoemd; het is in dit gedeelte dat het infpuiting water jkomt. Ten einde de herftelling van den damp in den oogenblik der infpuiting nog maklijker te maaken , hebben zij 'er eene kleene pomp bij gevoegd , die alleen gefchikt is om de luchtledigheid in den verdikker te maaken.

Het is ook door eene zeer eenvoudige en welbekende bewerking , dat men 'er toe kan komen, om de vuurmachine te regelen, en om, door middel van dezelve de rondloopende beweging te maaken. Men bediend zich ten dien einde van een wiel van een grooten omtrek en een ontzaglijke zwaarte, met welk de zuiger van de vuurmachine, door hoekswijsgebogene en gebrokene hefboomen de rondloopende beweging mededeelt, op eene juist gelijke wijze als die, welke door middel van den voet het fpinwiel doet draaijen. In de gewoonlijke ufines moet het wiel, het welk ten rigter ftrekt, twintig voeten middellijns hebben, en weegt vier of vijf duizend ponden. Het minfte gedeelte van dit ontzaglijk gewigt is G 3 in

Sluiten