Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioz REIS DOOR DE

in den omtrek gebragt, ten einde de werking van den flinger des te gelijkvormiger zoude zijn.

Dat ik in alle deeze deelen treede is om dat het belangrijk kan zijn de laaste volmaakingen, aan deeze nuttige machine toegebragt, te doen kennen, ten einde 'er het gebruik, niet alleen onder ons, maar ook in de Coloniè'n van te verbreiden. Indien deeze bewegende kracht door de Colonisten in de molens, die dienen om de fuikerrotting uit te persfen aangenomen wierd, hoe veele duizende llaaven , tot buitenmaatige vermoeijingen gedoemd, zouden 'er door dit middel niet verligt worden!

De fuikerrotting is een foort van riet het welk zich tot eene hoogte van tien voeten verheft; zijne meest gewoonlijke dikte is van drie duim, het is met eene fchors overdekt, die eene fponsachtige zelfftandigheid in zich befluit: het is op tusfehenruimten van vijf duimen door leedjes afgebroken , zijn nam is met bloemen gekroond, gelijk aan die van het gemeen riet.

Deze plant word in verfcheiden landftreeken van Azia en Afrika gekweekt; alle landen zijn haar niet even dienftig; zij bloeit het weligst op een' lugten en uitgeflrekten grond.

De plantagien van den fuiker rotting vorderen geenen zwaaren arbeid; het is voldoende dat men op een afftand van drie voeten van malkander vooren in de aarde maake, die zes duimen diep, tegen een voet breed moeten zijn. Men legt de

rot-

Sluiten