Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3 REIS DOOR DE

reis boden een aantal belangrijke bezigheden aan. De Heer de Commerfon was wel verzekerd dat wanneer hij zich onmiddelijk naar Frankrijk begaf, zijn nuttige en moeilijke arbeid niet zonder belooning zou blijven. Maar alle deeze voordeelen verloor hij uit het oog, zoo dra hij wist dat de Heer Poivre verlangde , om hen tot het verkrijgen van nieuwe kundigheden te werk te Hellen. Na de natuurlijke historie van de eilanden van Frankrijk en Bourbon uitgeput te hebben , ging hij in het jaar 1769 naar Madagascar over. De Heer de Modave, Gouverneur van de fterkte Dauphin , bezorgde hem goede middelen om der wetenfchappen nieuwe diensten te bewijzen. Hoe zeer moet men niet bejammeren dat zulke belangrijke werken verfpreid of verboren zijn geraakt, fia den dood van dien onvermoeilijken man , die aan de wetenfchappen ontrukt is in het tijdftip waar in hij in vrede de vruchten zijner nut* tige onderzoekingen ging fmaaken. Ik heb ooggetuige van de verwonderlijke werkzaamheid diens geleerden geweest, die bijna den geheelen nacht doorbragt met de planten of andere voortbrengfelen , die hij onder eene brandende luchtftreek verzaameld had , te befchrijven en te bereiden. Ik twijffel of wel eenig Natuurkundige meer ijver en uitgebreider kunde heeft doen blijken. Maar wat blijft ons thans van de zoo uitgebreide verzaameling overig, die hij ons van »* ile de France met des te groote r genoegen vertoon-

Sluiten