Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïi8 REIS DOOR DE

„ ]és , maar veel eer in haare deelen aan eene s, vrouwe van eene gewoonlijke gedaante, doch „ flegts minder in de lengte ; dat haare armen in „ de daad lang waren, en zonder buiging van „ het ligchaam aan de kniefchijf konde reiken; „ dat haare hairen kort en wolachtig, de wer „ zenstrekken vrij goed , meer naar de Europe„ aanfche dan naar de Madacasfche gelijkende

„ waren; dat zij uit gewoonte een lagchend voor-

„ komen , een zagtaartig en infchiklijk humeur, „ uit haar gedrag te oordeelen, en een gezond oor„ deel had; wat de borften aangaat, van deeze „ vond men niets dan de tepels ; maar deeze „ eenige opmerking is wel verre van voldoende s, te zijn, om eene uitzondering op de algemeene „ wet der natuur vast te ftellen.

„ Eindelijk , weinig tijds voor ons vertrek , 5J zette de zugt om haare vrijheid te hervinden,

„ zoo wel als de vrees voor eene aannaderende

„ ihfcheping, onze kleene flavinne aan, om inde „ bosfchen te vlugten.

„ Alles overwogen , befluit ik , Chet is fteeds ■ de Heer de Commerfon die fpreekt) met aan w die nieuwe afdaaling van het menschlijk geflacht M te gelooven, die zijne eigen kenteekenen, zo „ wel als zijne eigen zeden heeft.

„ De vermindering van geftalte, met betreks, king totden Laplander, daalt bijnaar af, gelijk van „ den Laplander op den Quimos: beide bewoonen w koudere lucb.tftreeken , en de hoogfte bergen

der

Sluiten