Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 REI'S DOOR DE

dat het geene redeneeringen, die zelfs vrij ingewikkeld zijn, kan bevatten, wanneer zij op de ondervinding gegrond zijn. Ik begrijp dat in de befchaafde landen eene onnoemlijke meenigte, die alleen met de zorg voor haar beftaan, door eenen aanhoudenden arbeid en door eene gewei, dige oeffening, bezig gehouden word, den tijd niet heeft om de overdrevene gevoelens, die men haar in de prilfte jeugd reeds inprent, te rug te drijven: maar de wilde volken, bewooners van vruchtbaare ftreeken, zijn niet in dit geval; zij zijn leergierig, zij hebben den tijd om zich te onderrigten, en deeze voorrechten zal men hen voorzeker niet willen betwisten.

VAN

Sluiten