Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I E.5 N. 153

tal van hen, die haar vergezelden, ondergingen het zelfde lot: de anderen wierden gevangen genomen, en onder deeze laasten bevond zich Be'tie ook. Bètie naar Pile de France gevoerd zijnde, rechtvaardigde zich voor den opperften raad, door te bewijzen dat haare Moeder alleen aan het ombrengen der Franfchen fchuldig was: zij deed blijken dat haare betrekkingen met Gosfe haar leven in gevaar gefield liad, en 'er voor haar op Sainte Marie geene veiligheid meer was, dewijl zij door haare verknochtheid aan de Franfchen en de poogingen die zij tot hun behoud aanwendde, het vertrouwen en de genegenheid der Inwooneren verboren had. De opperste raad van Pilt de France, van Béties onfchuld overtuigd zijnde, zond haar weder met aanmerkelijke gefchenken, naar Foulepointe, bij Jan Harre, haaren Broeder. Men vèrzogt haar alle mooglijke middelen aan te wenden, om de kalmte en ds eendracht onder de Inwooners van Foulepointe en de Franfchen te herftellen. De volken, ontileld zijnde over de verwoestingen die men op Sainte Marie aangericht hadde, waren in het diepfte der landen getrokken. Alle Koophandel hield op, en de nooddruft van Pile de Fran. ce vorderde, dat men op allerleije wijze dezelve irachte te herftellen. Be'tie was, door den grooten invloed dien zij bij haaren Broeder had , beter gefchikt dan iemand anders,, om de inzichtea K 5 van

Sluiten