Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï74 REIS DOOR DË

fpreken, hoewel wij de gelegenheid hebben gehad om hem van nabij te kennen; maar dit Opperhoofd zonder bekwaamheid en zonder natuurlijk verftand, heeft niets verrigt, dat belangrijk genoeg is om waardig te kunnen zijn dat wij 'er ons mede bezig houden.

Bij den dood van Jan Harre, kwamen de Hes de France cs5 de Bourbon niet meer aan de Maatfchappij der Indien toe. De Koning had die hernomen, en den Heer Poivre tot opzichter dier Colonie benoemd. Van toen af vond La Bigorne geene hinderpaalenmeer, om wéder te Foulepointe te komen, waar zijne tegenwoordigheid door de omdandigheden ten hoogden nuttig wierd. Bij zijne aankomst ontving hij van die volken de vleijendde teekens van achting en vriendfchap. De groote roem van oprechtheid en begaafdheid, Welke hij te vooren onder de inwooners genooten had, maakte hem de beflisfer van alle hunne gefchillen; hij herdelde de rust in het Noordlijk gedeelte van Madagascar, en den Heer Poivre kon niet anders doen dan zijn goed gedrag ten hoogden roemen. Ik kan verzekeren dat hij dit verdiende: ik heb hem in 't bijzonder leeren kennen, op eene reis die ik te Madagascar in 1768: gedaan heb. De Heer Poivre wilde zich voor zijnen beroemden tuin van Montplaifir, hederf bekend onder den naam van Jardin botanique dit Rot, a File de France, de zeldzaamde en de nuttigde planten van Madagascar bezorgen* Den

Heer

Sluiten