Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i&4 REIS DOOR DE "

., ter hand ftelde, een brief van den Bisfchop „ van Krakau. Hij melde mij de vervoering der s» Prinfen in het Noorden van Tartariè', tegen s> over Anadijo, en dat eene bende Rusfifche fol„ daaten zich tot een opftand gereed maakte, is om hen in vrijheid te ftellen. Ik fchrcef aan „ den Majoor Vynblat, om hem te onderrichten ,, van het geen hem te doen ftond om ons allen », in vrijheid te ftellen. Van mijn kant verwierf „ ik de vriendfchap van den Officier Gurefinim,

die beftendig bij mij bleef; hij verfchafte mij tf niet alleen de middelen om te ontvlugten, „ maar hij opende mij zelfs zijne beurs. Onze ,, zaaken waren in deezen ftaat, toen 'er twee „ Rusfifche Officiers bij ons kwamen, die ge9, bannen waren, en mij zeiden, dat 'er digt bij „ ons een gevangene was, die mét de uiterfte „ zorgvuldigheid bewaakt wierd, die men ge„ loofde van zeer grooten rang te zijn, en.die „ fints zeven jaar in de boeijcn was. Niemand 9, kon mij ten zijnen opzichte voldoende be„ rjgten geeven, men meldde ons alleen dat hij 3, van een ouderdom van tien of elf jaaren was: j, dat hij aan de bewaaking eens ouden Officiers „ tocbetrouwd was, die ten fterkften naar dea

ftond zijner verlösfing verlangde. Van toen af

aanfmeedde ik het ontwerp om de vriendfchap 5» van dien Officier te winnen, die zeer gereed a, het oor aan mijne voorftellen leende. Hij ar ontdekte mij den naam van den gevangenen,,

tt s» die

Sluiten