Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X8<S REIS DOOR DE

„ gaven. Ik trad zegepraalende in de ftad Kams, fchatka, en ontmoette niemand op mijnen weg. „ Ik zond terftond lieden af om zich van de

fchepen, die in de haven lagen, meester te „ maaken, en begaf mij met de anderen te Za,, micka, waar ik den Secretaris van den Raad .,, gevangen nam, en hem noodzaakte om mij de „ brieven der kanfelarij in handen te ftellen. Na 9, alles wat mij toekwam, en aoo inwooners van ,, Kamfchatka, genomen te hebben, begaf ik mij

naar de haven, waar ik mij van drie fchepen -», meester maakte, ik koos het fterkfte voor mij, „ en liet de anderen ontmast: ik deed het fchip „ genaamd Gaillot Saint Pierre van het ijs ont„ doen , en mij in het zelve met alles wat noodD, zaaklijk was ingefcheept hebbende, ging ik „. op den ia Meij 1771 onder zeil. Ik had zeven „ en zestig perfoonen aan boord, te weten: agt ,, Officieren, agt getrouwde vrouwen, en eene „ jonge dochter, onder den naam van Prinfesfe „ bekend. Het overige maakte het fcheepsvolk „ uit. Ik vertrok op deeze wijs uit de haven •,, van Kamfchatka. Ik pasfeerde onder den twee „ en vijftigften graad en twee en vijftig minuu„ ten. Ik voer het kanaal der Curilfche eilan„ den af, onder den naam van Jed/b bekend. „ Mijne koers naar het Noordlijk gedeelte van „ het Oosten nemende, zette ik voet aan land „ op het eiland Bernighiana, in het Oosten, onn der den vijf en twintigften graad breedte, en

« on-

Sluiten