Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192 R E t S DOOR DE

Een kundig reiziger, of iemand die flegts met de zugt om zich nuttig te maaken bezield was, zou zich, daar hij verafgelegene flreeken bezogt, welke door de Europeaanfche fchepen weinig bezogt jvorden, niet veroorloofd hebben om bijzonderheden, die voor de veiligheid en de volmaaking van de zeevaart onontbeerlijk zijn, te verwaarloozen. Benyouski beroemde zich echter op de uitgebreidheid zijner kundigheden, en zegt dat hij een nieuwen weg van Kamfchatka naar China gevonden heeft; het. verhaal zijner reis, dat duidlijk bewijst, dat hij tot zelfs de ge^ meenfte kunstwoorden niet kende, laat ook geen het minfte teken, geen de minfte zekerheid over de ftreek der koers die hij zegd gevolgd te hebben» Dit is geene dubbelzinnige befchuldiging: ik beroep mij op hen, die hem van Kanton op Fih <le France hebben zien komen. Allen bevestigen zij dat hij, met oogmerk om het [verhaal zijner reizen des te romanesker te maaken, opentlijk verzekerd heeft, dat hij op een kleen, flegt gewapend, flegt getuigd vaartuig, ontbloot van voorraad , of liever niets hebbende om van te beitaan dan meel en vis, op deeze 'wijs, bij zijn vertrek van Kamfchatka, de kusten van Azia verhaten heeft, om zich naar die van Afrika te begeeven. Nog veel meer, die vermetele gelukzoeker heeft niet gefchroomd, om in het bijzijnvan ervaarne zeelieden te verzekeren, dat hij* aan onbekende landen geland had, die in het

Noor-

Sluiten